Saturday, April 20, 2024
       
   

1986 yılında taahhüt işleriyle ticaret hayatına başlayan ODE Yalıtım 1990 yılında ithalatçı, 1996’da ise üretici kimliğine kavuşmuş ve yalıtım sektörünün en büyük üreticileri arasında yerini almıştır. 2009 yılına kadar yatırımlarına ara vermeyen ODE Yalıtım 2010 yılında bölgesel bir güç 2015’te ise bir dünya markası olma hedefini taşımaktadır.

ODE, yalıtım kavramını standart ürünlerden oluşan bir bütün olarak görmeyen, yalıtımla ilgili her kuruluş veya bireyin karşı karşıya bulunduğu sınırsız risklere ve ihtiyaçlara göre algılayan, uygun çözüm önerileri üreten, ürün yelpazesine çeşitlilik kazandıran bir anlayışla hizmet vermektedir.

Firma altı modern üretim tesisinde gerçekleştirdiği üretimlerle sektöründe lider konumundadır. ODE’yi ayrıcalıklı ve üstün kılan en önemli özellik yapı ve tesisat sektöründe kullanılan tüm yalıtım malzemelerini bünyesinde bulundurmasıdır.

Yıllardır süregelen istikrarlı kurumsal dönüşüm, üretimin satışlara yansımasını dikkat çekici şekilde gözler önüne sermektedir. 1999 yılında üretiminin %15’ini satan ODE, 2007’de %92’sini, 2008’de ise %78,2’sini satmıştır. Bugün itibariyle aralarında Romanya, Türkmenistan, Kazakistan, Bulgaristan, Kıbrıs, Ukrayna, Hırvatistan, Polonya, Gürcistan, Rusya, Yunanistan, Mısır, BAE, Belçika, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Cezayir, Moldova, İrlanda, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Irak, İsviçre, Azerbaycan, Kosova, Özbekistan, Ürdün, Almanya, Portekiz ve Macaristan’ın bulunduğu 50’den fazla ülkeye ihracat yapılmaktadır. İşi büyütmenin değil, geliştirmenin önemli olduğunu savunan ODE; taşeronluktan başladığı ticarete bugün üretimlerini markalaştırarak devam ettirmekte ve kurumsallaşma yolunda emin adımlar atmaktadır. Özellikle “Verimlilik” konusuna ağırlık veren ODE, iç denetim sistemini güçlendirmiş, sektörde kişi başı en yüksek ciro oranını yakalamış, operasyonel giderlerini düşürmüştür. Tüm bu aşamalardan sonra son iki yılda büyüme GSMH’ın 10 katı büyüklüğe ulaşmıştır.

ODE R- Flex firmasında kurduğu yabancı ortaklık sayesinde yabancılarla iş yapma tecrübesini artıran ODE, Türkiye’deki bilgi birikimini ve tecrübesini yurt dışına aktarmaya başlamıştır. Şu anda 32 ülkeye ihracat yapmaktadır.

ODE, toplamda 120.000 m² açık, 35.000 m² kapalı alana sahip dört modern üretim tesisinde elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesi (ODE R-Flex), ekstrüde polistren köpük (ODE Isıpan), ve polimer bitümlü su yalıtım örtülerinin (ODE Membran), camyünü ısı ses yalıtım malzemeleri  (ODE Starflex) üretimini yapmaktadır.

2000 yılında üretime başlayan ve Türkiye’nin ilk kauçuk köpüğü üretim tesisi olma özelliğini taşıyan ODE R-Flex fabrikasının üretim kapasitesi 5.000 ton/yıl’dır. ODE’nin global marka olma yolundaki stratejisi çerçevesinde ürünümüzün adını R-FLEX olarak değiştirdik ve sürekli artan talep karşısında yatırımlarımıza hız verdik. Dünyadaki en ileri teknoloji ile üretim yapan firma birçok yabancı ülkeye ihracat yapmaktadır.  

Ekstrüde polistren köpük üretim tesisi ODE Isıpan 2001 yılında hizmete girmiştir. Yıllık üretim kapasitesi 180.000 m3/yıldır. Farklı kullanım alanları için değişik özelliklere sahip geniş bir ürün gamının üretildiği tesisin kapalı üretim alanı 6.600 m²’dir.

Bitümlü su yalıtım örtüleri üretimi yapan beşinci üretim tesisi ODE Membran ise Haziran 2004 tarihi itibariyle hizmete girmiştir. 12 milyon m² üretim kapasitesine sahip ODE Membran fabrikasında polyester ve camtülü taşıyıcılı APP ve SBS esaslı polimer bitümlü membranlar, arduaz, alüminyum, pudra, kum v.b. kaplamalarla çeşitli kalınlıklarda farklı kullanım amaçlarına yönelik olarak üretilmektedir.

Camyünü  şilte ve levha üretimi yapan ve sektöründeki en büyük yatırım olma özelliğine sahip Ode Starflex ise altıncı üretim tesisi olup, 20.000 ton/ yıl levha ve 1.000 ton/yıl boru üretim kapasitesine sahiptir. 2009 yılından itibaren boru üretimine de başlayacak olan tesis kapasitesinin, önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde 30.000 ton/yıl’a çıkarılması hedeflenmektedir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplamalı ürün gamına sahiptir.

Modern üretim tesislerinde yaptığı kaliteli üretimlerin yanı sıra ODE 2005 yılında hizmete giren 15.000 m² kapalı alana sahip lojistik merkeziyle de sevkıyat ve depolama konularında sektöründe lider konumdadır. Ayrıca; R-Flex fabrikasının kampüsünde stok kapasitesi 15.000m3, 2.000 m2  alan üzerinde kurulmuş olan HVAC deposunun, 2009 yılında 4.000m2  alan üzerine yayılarak büyütülmesi hedefleniyor.  Firmanın sevkıyat hızını artıran ve sevkıyatların sıfır hatayla gerçekleşmesini sağlayan bir teknolojiyle donatılan tesis günlük 150 tır malzeme sevkıyatı yapılabilme kapasitesine sahiptir.

Ürün ve üretim kalitesini ISO 9001:2000, CE ve sayısız kalite belgeleriyle belgelendiren, yalıtım sektörünün lideri konumunda olan ODE, bundan sonra da gelişen ürün ve üretim gamıyla tüm Türkiye ve dünya çapında hizmet vermeye devam edecektir. 

ODE Yalıtım sanayici bir kuruluş olmanın dışında sektörün gelişimi ve bilinçlendirmesine yönelik de aktif olarak faaliyet göstermektedir. Sektörel kurumsallaşma ve yapılanma dahilinde İZODER, ÇATIDER, BİTÜDER, XPSDER gibi pek çok önemli derneğin kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. İki dönemdir İMSAD Yön. Kur. Başkanlığı’nı da yürüten ODE, aralarında TTMD, YEM, Yalıtım Dergisi, Ernst&Young, YTÜ ve İZODER’in bulunduğu pek çok kurum ve kuruluştan çeşitli alanlarda ödüller almıştır.

Account Login


Forgot Password ?


Privacy Statement  |  Terms Of Use Copyright 2011 - ODE YALITIM A.Ş.